CONSELL ESCOLAR

 CONSELL ESCOLAR 29 DE JUNY DE 2022

Ordre del dia:

1‐ Resum final curs i memòria anual de centre (MAC). Dins d’aquesta memòria hi ha

molts apartats, alguns són aquests:

A partir de la Programació General Anual de Centre (PGAC) es fa una valoració de com ha anat

el curs, tenint en compte els exàmens que es realitzen duran el curs amb aquesta finalitat. Es

fan a 1r, 3r i 5è a l’inici i al final de curs, per valorar l’evolució de l’alumnat.

El proper curs l’examen que fins ara s’ha portat fent a 6è, es farà l’examen de competències

bàsiques a 4t i a 4t de la ESO.

També, es fan proves de comprensió lectora de 3r a 6è. S’ha detectat que les llengües de

català i castellà han baixat el nivell, en canvi, la llengua estrangera, anglès, ha pujat. En

matemàtiques ha pujat el nivell, pot ser, pel nou mètode aplicat d’Innovamat amb el laboratori

de nombres (fa que s’activi la part lògic‐matemàtica del cervell. Es treballa el llenguatge

matemàtic abstracte amb l’experimentació i la manipulació).

Degut a que ja no estem en Pandèmia, es perdran 2 monitors COVID i la tècnica d’infantil . El

Pla Educatiu d’Entorn (PEE) ja ha acabat, era una prova pilot de 4 anys i, amb això, es perd la

figura de la TIS, la tècnica integradora social.

Hi ha comissions d’informàtica; biblioteca (impuls lector); mini mons i peces soltes (novetat al

Cicle d’Infantil) i innovació pedagògica (treball per projectes).

El professorat ha participat en molts seminaris i formacions.

Projectes que s’han dut a terme:

El proper curs 6è i, també com a novetat, 5è participarà en Cantania organitzat per l’Auditori.

Amb un concert al maig a l’Auditori.

L’escola Sona participa l’alumnat de 3r. Amb la possibilitat que l’alumnat de 4t (antics alumnes

de 3r) podran fer al migdia com a extraescolar. Ens informaran al setembre.

Lectura en veu alta. Es participa a nivell de Catalunya.

Programa LÈXIT, es porta a terme a la biblioteca municipal, per alumnes de 4t, 5è i 6è (amb

dificultats de lectura) un alumne ‐ un adult.

2‐ Calendari curs 2022‐23. El calendari queda aprovat i passaran un Dinantia amb les

explicacions de setembre i el servei de casalet de tarda. L’inici del proper curs serà el dilluns 5

de setembre 2022 i finalitza el 22 de juny del 2023. Aquest curs hi haurà 4 dies de lliure

disposició.

3‐ Quotes escolars. La direcció de l’escola ha cregut convenient apujar les quotes del

material escolar degut a que no han pujat en 6 anys i, que tot en general ha pujat (10% IPC).

Després de debatre una bona estona el tema, s’arriba a la conclusió de perquè no minvi la

qualitat de l’educació de l’alumnat es vota a favor. S’ha proposat dividir la quota en tres

remeses i, així es farà. Ens han explicat que tenen preus molt ajustats per fer les excursions

trimestrals, que es realitzen en funció del projecte que es treballa.


La representat de l’AFA, ha presentat varis arguments per intentar evitar l’augment de l’import

de les quotes pel proper curs, entre altres, recordar que l’escola és pública i gratuïta. Una

especial menció a les aportacions econòmiques que ha donat l’AFA a projectes escolars i a

material, en aquest últims 2‐3 anys, uns 8.000€ aproximadament. I, la possibilitat de reutilitzar

material escolar, com les carpetes de colors, entre d’altres.

La quota de les colònies no ens l’ha poden donar de moment fins que no estigui finalitzada la

gestió, ja ens anticipen que l’import de les colònies serà més elevada, degut a l’increment de

l’import de la gasolina.

4‐ Novetats curs vinent. La novetat principal és l’avançament de la data d’inici de curs,

que començarà el dia 5 de setembre amb horari intensiu de 9 a 13 amb el servei de casalet per

les tardes, de tot el mes de setembre. El pressupost ha estat acceptat pel Departament i ho

gestionarà l’empresa Com a Casa. Serà gratuït per les famílies i l’horari serà de 15:30 a 16:30.

El servei serà del 5 al 30 de setembre de manera continuada, no s’acceptaran esporàdics.

Al setembre hi haurà varis horaris de sortida/recollida: a la 13h, per l’alumnat que va a dinar a

casa; a les 15:30 pels que es quedin al servei de menjador i no vulguin fer us del servei de

casalet i, a les 16:30 hora de recollida habitual.

El Cicle Infantil ‐3, aquest proper curs gaudirà de 5 dies d’adaptació. En aquest període no es

podrà fer ús del casalet. Ja s’informarà degudament a les famílies.


5‐ Torns de precs i preguntes.

El regidor, el Manel Pozo, ens ha presentat la solució a la problemàtica de la gentada que

s’acumula davant de l’entrada i sortida de la nostra escola, quan els autocars de l’escola

Natzaret tenen sortides. Ampliaran la zona per aparcar l’autocar amb l’esperança de desplaçar

així als familiars uns metres més avall i, així que deixin d’obstaculitzar l’entrada escolar. Es

canviarà la plaça d’aparcament de minusvàlids i es traslladarà a la vorera d’enfront.

Se li torna a comentar al regidor, el mal estat de la vorera de l’entrada i la sortida d’infantil. Es

precisen unes noves tanques degut a la perillositat del pas d’autocars i d’autobusos. El regidor

farà fotos i ho tindrà en compte.

Preguntes fetes per les famílies a través de les delegades:

1.‐ Les entrades i sortides el curs 2022‐2023, serà: En infantil, podran entrar les famílies a les

aules, es farà per la porta del pati infantil (com ara). A partir de primer i fins a sisè els nens

entraran sols a l’escola per la porta corresponent. D’aquesta manera s’evita l’acumulació de

mares/pares que es creava al passadís d’infantil.

2.‐ Tema colònies: En referència que es facin cada any, es tornarà a fer un Dinantia preguntant

de fer colònies d’una nit els de primer any de cicle (1r, 3r, 5è) mentre els de segon any de cicle

(2n, 4t, 6è) es mantindrà les dos nits. Respecte a fer colònies de més de dues nits es considera

no viable, els nens i les nenes ja estan molt esgotats i el professorat, també.

3. Dinantia: Hi ha famílies que volen que els missatges de Dinantia arribin també en castellà. La

intenció és fer els comunicats amb imatges perquè siguin més entenedors. És fan en català ja

que és la llengua vehicular de centre. És una manera de reforçar la llengua. Es recorda que si


qualsevol família té algun dubte o precisa de qualsevol aclariment d’algun missatge de

Dinantia pot preguntar‐li a la mestre i, també a direcció.

4.‐ Tema festes obertes a les famílies (festivals). Es demana la possibilitat de fer les festes en

horari de tarda perquè puguin assistir més famílies, al finalitzar les classes o dissabtes al matí...

Abans es feien per la tarda, però ho van canviar al matí perquè fa menys calor i, a més a més,

perquè els nens i les nenes per la tarda, acabaven sobretot molt cansats. Fer‐les en cap de

setmana, hi ha nens que tenen extraescolars com futbol i moltes vegades no podien venir.

Recordem que els mestres tenen famílies i el cap de setmana són dies lliures, pensem també

en la conciliació familiar dels mestres, no només en la nostre.

5.‐ Tema ombra, tendals i protecció solar: Actualment, no hi ha cap projecte engegat. Des de

l’AFA s’ha intentat varies propostes que han estat denegades ja que és un tema de

responsabilitat del Departament d’Educació. S’ha demanat tenir una reunió amb l’Ajuntament

per abordar definitivament aquest tema i trobar una solució. S’ha vist que al pati gran té difícil

solució. S’ha proposat posar més arbres perquè donin ombra i, intentar que cada pati tingui

una parcel∙la d’ombra. Se li comentarà al regidor com ha quedat el pressupost a on estava

previst el tema de tendals pels patis escolars d’Esplugues.

6. Tema antiga casa del conserge: l’escola ja va demanar a l’Ajuntament aquest espai i se’ls hi

va denegar. No està en condicions i s’ha de fer una inversió que de moment no està

pressupostada.

7.‐ Tema polls: En el cas que el mestre detecti que un nen o nena té polls, s’avisa a la família

corresponent, perquè es vagi a recollir al nen o a la nena i el desinfecti. Desprès s’envia un

Dinantia a la resta de la classe. Hem de recordar que sí és la família que detecta que el seu fill

té polls, cal avisar al mestre i no portar‐l’ho a l’escola fins que no estigui desinfectat!

8.‐ Tema excursions i sortides: és proposa de fer alguna sortida amb transport públic

(utilitzant les T‐16 de cada nen), per així realitzar més sortides que no suposin cost de

transport. Recordem que actualment sol∙licitar la T‐16 és gratuïta.

Festa AFA 2022

 El 19 de juny vam fer la nostra festa de final de curs, la festa del inflables.

Ens va fer un dia magnífic, el cel obert i amb un sol radiant. Els inflables súper divertits i refrescants pels infants. Alguns pares també hi van pujar, no us penseu!!

Brotxetes de fruita per tothom i així refrescar-nos en un dia tan calurós, zumba per moure el cos que sempre senta bé i escuma de colors per riure i passar-ho com mai! 

El final de festa el vam concloure amb un tros de pizza i la bona companyia de totes les famílies.

L'any que vé més!!


més afa, més escola

😍
NOUS INSTRUMENTS MUSICALS

Aquest curs una de les aportacions important i econòmiques que des de l’AFA hem volgut potenciar ha sigut l'adquisició d’instruments musicals per l’aula de música, per donar més eines de treball al professor de música i  aplicar-ho així a l’ensenyament musical. 

Mireu el nostre nou piano electrònic!
Un micròfon, una targeta de so i altaveus:
Instruments electrònics de percussió que serveixen per tocar percussió i tenen la característica que poden fer qualsevol tipus de so instrumental (és a dir, pot sonar com a diferents instruments) Un Launchpad que és un editor i creador de sons i cançons, per crear i gravar la veu de l’alumnat 


QUE COMENCI LA MÚSICA AL GRAS I SOLER!!!

PROJECTE DE L'AFA: OMPLIM L'ESCOLA DE MÚSICA

 Memòria del projecte OMPLIM L’ESCOLA DE MÚSICA

1

OMPLIM L’ESCOLA DE MÚSICA

“La música no està fora de l’èsser humà, sinó dins” (Edgar Willems 1890-1978)

Sovint escoltem afirmacions sobre els beneficis de la música que ens aporta tant a grans com a petits. Inclòs frases com “la música amansa a las fieras”, “Music moves the world”, “la música és vida”...

La música és un mitjà d’expresió universal que té numerosos efectes positius, entre d’altres en el desenvolupament cognitiu, social, motor, emocional, del llenguatge i enriqueix l’intel·lecte.

Està demostrat per diversos estudis, que la música aporta una millora en la memòria, la capacitat d’atenció i de concentració i, té clars beneficis en la manera d’expressar-se, en la estimulació de la imaginació i en la interecció humana. En les àrees de creativitat i en la psciocmotricitat.

Té gran importància en el creixement intelectual, ja que genera gran activitat neuronal. És l’estímul humà que més parts del cervell activa. I, ens ajuda a alliberar estrès.

Els beneficis de la música són innumerables

La música és un estímul essencial

Escoltar música fa que l’infant centri la seva atenció en els diferents sons, tons i ritmes de la cançó, potenciant la capacitat de memòria, concentració i de coordinació. Millora la percepció auditiva. Les diferents notes, greus i agudes, i silencis fan que la seva oída comenci a diferenciar les diferentes tonalitats de las melodies.

La música ajuda a apendre a socialitzar. La música els hi dona l’oportunitat d’interactuar amb altres nens i nenes i respectar les aportacions i opinions dels companys i de les companyes creant oportunitats per desenvolupar-se socialment.

El treball musical enforteix el treball cooperatiu. Ajuda a aprendre a respectar als altres i a respectar-se a un mateix, a ser més tolerants i a acceptar la crítica amb resiliència.

Els patrons dels ritmes musicals ajuden en el raonament per trobar les solucions a problemes matemàtics i de lògica.

Afavoreix els estats d’ànim, la música fa rememorar emocions: pot relaxar o activar. Ajuda a coordinar la respiració i eleva l’estat d’ànim.

Augmenta l’autoestima arrel d’aconseguir tocar una melodia amb un instrument.

Memòria del projecte OMPLIM L’ESCOLA DE MÚSICA

2

La música és el millor instrument per transmetre valors.

Es pot treballar la convivencia, l’interculturalitat i l’educación en valors. Tenint en compte l’individualitat de cada nen i nena, de les seves característiques i de les seves necessitats i cadascú pot avançar al ritme que necessiti.

Arribant a desenvolupar la inteligència emocional, fomentant la tolerancia, l’empatia i el treball en equip. Reforçar el respecte i enfortir l’autoestima, tant necessari en aquestes edats (cicles infantil i primària) i l’autonomia personal.

Mitjançat l’escolta activa de cançons amb missatges amb continguts positius i amb valors de solidaritat, igualtat, companyerisme i de respecte pel medi ambient. Rebutjant accions i comportaments negatius.

Fer activitats en grup utilitzant instruments musicals genera un sentiment de pertinència. Fomentant la participació de l’alumnat i la formació de grups de treball col·laboratiu. Per aconseguir els objectius en grup hauran de treballar plegats, compartint idees i posant en comú els seus coneixements i consensuant. Tot això, practicant el diàleg, el debat i la paciència i, posant en pràctica les habilitats comunicatives. Aprenent competències tant importants per la vida quotidiana.

Després d’aquesta situació de Pandèmia, tant llarga i tan dura, que hem viscut tots i totes de manera globalitzada, els més petits han sigut els més perjudicats.

La irritabilitat, l’avorriment, la tristesa i la dificultat per dormir són alguns dels símpotomes que pateixen els infants com a conseqüència del confinament, segons apunten varies pediatres.

L’AFA, vol regalar-lis uns merescuts moments de diversió, de deixar volar la seva imaginació, de joc, de creativitat i d’improvització, de llibertat per poder expressar de manera diferent les seves emocions i els seus sentiments a través de la música i de les diferents possibilitats d’aprenentatge amb les eines que ofereix la nova tecnologia musical.

Per tots aquest beneficis mostrats, l’AFA vol potenciar l’assignatura de música amb un projecte que consta de dues fases: la primera, dotar de més material musical, per tot l’alumnat de l’escola Gras i Soler. Amb l’adquisició d’instruments musicals per l’aula de música, per donar més eines de treball al professor de música per aplicar a l’ensenyament musical. Un piano electrònic, un micròfon, una targeta de so i altaveus; instruments electrònics de percussió que serveixen per tocar percussió i tenen la característica que poden fer qualsevol tipus de so instrumental (és a dir, pot sonar com a diferents instruments) i, un launchpad que és un editor i creador de sons i cançons, per crear i gravar la veu de l’alumnat i

Memòria del projecte OMPLIM L’ESCOLA DE MÚSICA

3

deixar corre la seva imaginació i la seva creativitat per dissenyar nous sons i cançons. La segona fase que constarà de millores en l’acústica de l’aula de música, acondicionant i insonoritzant parcialment per evitar la reverberació. I crear un millor so dins l’aula.

L’objectiu de dotar a l’escola amb aquest material musical: el piano, micròfons i les dues eines per jugar amb el so que estan creant o amb sons ja creats és treballar cooperativament i treballar les competències d’interpretació i de producció i, també, la comprensió i la creativitat de l’actuació musical, tal com ens indica el professor de música de l’escola.

En definitiva, la música ens fa feliços i ens omple el cor de ritme, alegria i bones vibracions.

CONSELL ESCOLAR 16 FEBRER 2022

 CONSELL 16 febrer 2022

Únic punt de l’ordre del dia: PRESSUPOSTOS

TANCAMENT EXERCICI ECONÒMIC 2021

Preàmbul: Hi ha una reserva de l’any 2020 de les colònies que no es van poder fer. Reducció de

les despeses en general pels 3 mesos d’estar l’escola tancada per la Pandèmia i el

confinament.

INGRESSOS:

PRESSUPOST ESTIMAT: 122.969,62€ - PRESSUPOST REAL 105.955,04€

- Famílies: 44.534,80€. Amb les quotes de material, sortides i colònies.

- Ajuntament: 12.224,00€. Subvencions projectes escola i beques de material, sortides i

colònies.

- Departament d’Educació Generalitat: 7.536,18€. Assignació mensual despeses de

funcionament i assignació extraordinària.

- Romanent: 42.001,78€. (Import diferencial entre ingressos i despeses del 2020).

DESPESES:

PRESSUPOST ESTIMAT: 122.969,62€ - PRESSUPOST REAL 91.405,62€

- Material: 20.296,03€. Material fungible alumnat, material didàctic per treballar per

projectes (inclou material Innovamat). Publicacions, fons bibliogràfic, llibres de valors i

subscripcions a revistes. Material esbarjo, joguines pati (kits de jocs per grups

bombolla). Altres: festivitats, premis Sant Jordi, comiat 6è...).

- Sortides i activitats complementàries: 19.698,66€. Sortides i visites culturals (a

museus i lúdiques). Transport sortides. Tallers relacionats amb el projecte i personal

expert. Teatre en anglès.

- Colònies de P5 a 6è: 18.159,99€. Estades i activitats. Transport colònies.

- Despeses de funcionament: 5.836,84€. Rènting de maquinària, línia telèfon,

aplicacions informàtiques (Dinantia), comissions bancàries, material de reparacions...

- Inversions en millora i qualitat (espais i activitats): 21.383,31€. Adequació espai de

Infantil, sala d’audiovisuals. Megafonia, Amplificadors portàtils. Ventiladors 9 aules i a

sala audiovisuals. Llibres lectures i cosulta (per les biblioteques aula). Cursos formació

mestres (Educació emocional per millorar la convivència a l’escola. Cantània).

- Altres: 6.030,79€. Productes farmacèutics i higiènics. Monitor COVID pel servei de

menjador.

- Romanent: 14.549,42€. El que es r3ecomana és que hi hagi entre un 5% i un 20%.

APROVAT TANCAMENT EXERCICI 2021:

INGRESSOS REALS 105.955,04€ - DESPESES REALS 91.405,62€ - ROMANENT 14.549,42€

PRESENTACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2022

INGRESSOS PRESSUPOSTATS: 79.499,42€

- Famílies: 46.750€. Amb les quotes de material, sortides i colònies.

- Ajuntament: 9.600€. Subvencions i convenis.

- Departament d’Educació Generalitat: 8.100€. Assignació mensual despeses de funcionament i assignació extraordinària (llibres i material 1065€ i complement).

- Altres: 500€.

- Romanent: 14.549,42€€. (Import diferencial entre ingressos i despeses del 2021).

DESPESES PRESSUPOSTATS: 79.499,42€

- Material: 24.000€.

- Sortides i activitats complementàries: 17.500€.

- Colònies de P5, 2n, 4t i 6è: 15.000€.

- Despeses de funcionament: 11.000€

- Inversions en millora i qualitat (espais i activitats): 12.000€

Han comentat com des del 2016 hi ha hagut un increment del 10% en concepte IPC. Que ha pujat el preu de totes les despeses i estan considerant en pujar les quotes (material, activitats, sortides i colònies) el proper curs.

Ens han explicat com serà el funcionament de les Portes Obertes, els dies 22 i 23 de febrer una presencial i l’altre telemàtica.

Han confirmat que faran una tarda una Jornada de Portes Obertes per aquelles famílies, que per Pandèmia, no van poder veure el centre. Falta concretar el dia. Serà fora de l’horari lectiu.

Precs i preguntes:

- Millorar les entrades i les sortides de infantil. Trucaran i reclamaran a l’Ajuntament perquè trobin una solució a les balles, no poden ser fixes, ja que és una entrada i sortida de vehicles.

- Funcionament dies de pluja: si plovisqueja, els nens i les nenes estaran al vestuari de gimnàs i dues professores van portant els alumnes a la porta de sortida. També, poden entrar les mares i els pares al pati, per facilitar la recollida. Sí plou molt, excepcionalment, es podrà entrar a l’escola.

- Es demanarà a l’Ajuntament poder fer un curs de primers auxilis pel professorat.

- Transmetre, al professor de 4t, l’agraïment per haver anat a veure el partit important de futbol que jugaven uns alumnes de la classe.

- Tota la informació es puja a la web i ales xarxes socials.

CONSELL ESCOLAR

 CONSELL ESCOLAR 25/10/2021 2 únics punts a l’ordre del dia:  1‐ Presentació  Programa General Anual de Centre (PGAC) del curs 2021‐2022  2‐ Procés de renovació dels membres del consell Escolar.  Presentació  Programa General Anual de Centre (PGAC) del curs 2021‐2022  Projecte de direcció 4 anys (van per 3r).  Objectius de millora:  ‐ Rendiment competencial: llengua catalana / matemàtiques;  Actuacions:  ‐ Consolidar la metodologia de treball per projectes;  ‐ Llengua catalana: eina Enrola’t de 3r a 6è, a partir de rols l’alumnat fa petites  representacions, amb un guió, treballant la comunicació oral.  ‐ Matemàtiques: la nova aposta per el mètode INNOVAMAT.  ‐ Benestar emocional. Es treballa des de les tutories; valors. El professorat fa formació  específica. Resolució de conflictes. Un nen, una nena feliç consolida els aprenentatges.  ‐ Condicionament de les aules: pel benestar de l’alumnat. Es pinten les aules de color  blanc, nou mobiliari. Materials naturals (la fusta). Es treuen cartells de les parets per  evitar distraccions.  ‐ PEE 0‐20. Millorar la cohesió social. Tenim una TIS, a temps parcial.  ‐ Ja està preparat el projecte de convivència. Objectius:  o Equitat educativa i respecte a la diversitat.  o Aplicació de recursos i acompanyament emocional i resolució de conflictes.  ‐ Treballar per projectes. Fa a l’alumnat més competents, més autònoms, més  protagonistes. Es treballen diversitat de temàtica dins d’un projecte.  ‐ Atenció educativa, la diversitat (1r a 6è). Ho porta la Montse; DEAP; desdoblaments  per atendre millor a la diversitat. PAE reforç extraescolar.  ‐ El projecte d’aquest any, comú a tots els cursos, és “Gras viatger”. Es treballarà en el  2n trimestre.  ‐ Celebracions aniversaris: aquest any ho organitza cada classe, sense pastís. Les famílies  no han de portar sucs.  ‐ Conscienciació de reciclatge: 5è i 6è, treuen els contenidors de plàstic i orgànic.  ‐ Biblioteca a l’aula: Pla lector (20 minuts de lectura diària);  ‐ Relaxació després del pati;  ‐ Esmorzars saludables, els dimecres es fomenta portar fruita per esmorzar.  ‐ Projecte LÈXIT (Fundació Bofill), a 4t destinat a 7 alumnes. 1 mentor, 1 alumne.  ‐ A infantil: es creen minimons, crear nous mons amb temàtica a través de materials  naturals.  Dates de la renovació dels membres del Consell Escolar:  2/11: Informació a les famílies (Dinantia);  5/11: Publicació cens;  8 al 10/11: Constitució de la mesa electoral;  10 al 15/11: Presentació candidatures;  16/11: Publicació candidatures;  23/11: Votacions (famílies) // Jornada electoral (mestres);  15/12: Constitució del nou Consell Escolar 

Notícies populars

CONSELL ESCOLAR

 CONSELL ESCOLAR 29 DE JUNY DE 2022 Ordre del dia: 1‐ Resum final curs i memòria anual de centre (MAC). Dins d’aquesta memòria hi ha molts a...